Success
Anda dikategorikan sebagai “risiko tinggi" sekiranya borang akuan kesihatan belum dihantar. Sila hantar borang tersebut dan periksa status anda sekali lagi.​​
Anda dikategorikan sebagai PUS / Kes Suspek berdasarkan penilaian kesihatan yang anda selesaikan sebelum ini. Anda diminta untuk menjalankan kuarantin selama 10 hari dan menyelesaikan penilaian kesihatan harian yang diberikan di tab 'Perlu dilakukan'.Sekiranya anda tidak bergejala sepanjang 10 hari, status anda akan ditukarkan kepada Risiko Rendah dan status kesihatan anda akan terus dipantau sehingga hari ke-14 melalui penilaian kesihatan harian.
Setelah borang akuan kesihatan dihantar di dalam aplikasi terkini, kod QR akan dipaparkan di halaman profil anda.
Anda dikategorikan sebagai PUS / Kes Suspek berdasarkan penilaian kesihatan yang anda selesaikan sebelum ini. Anda diminta untuk menjalankan kuarantin selama 10 hari dan menyelesaikan penilaian kesihatan harian yang diberikan di tab 'Perlu dilakukan'.Sekiranya anda tidak bergejala sepanjang 10 hari, status anda akan ditukarkan kepada Risiko Rendah dan status kesihatan anda akan terus dipantau sehingga hari ke-14 melalui penilaian kesihatan harian.
Harap maklum bahawa status lokasi rumah akan menandakan seperti dibawah sekiranya disahkan mempunyai kes di daerah tertentu dalam 14 hari
Zon merah sekiranya terdapat 41 kes atau lebih
Zon oren untuk 21 - 40 kes
Zon kuning untuk 1 - 20 kes.
Sila layari http://covid-19.moh.gov.my/ untuk maklumat lanjut mengenai senarai zon merah dari KKM.
Seterusnye, anda boleh mendapatkan maklumat statistik kes COVID-19 dengan mengklik tab "Statistik". Sila klik “COVID-19 States” dan pilih “Jumlah Keseluruhan Taburan Kes (Cases Overview)”. Klik pada negeri yang anda ingin ketahui untuk melihat statistik mengikut daerah.
Sekiranya anda "berisiko rendah" dan sudah mempunyai kod QR di profil anda, maka anda sudah melengkapkan borang pengisytiharan kesihatan anda
Sila sediakan butiran berikut :

Sebab untuk membuat semula penilaian kesihatan

Harap maklum, sekiranya status anda adalah Low Risk (Risiko Rendah) tarikh paparan pada status kesihatan di profil anda akan mengikut tarikh dan masa terakhir anda menjawab soalan penilaian kesihatan anda. Anda boleh ke halaman utama dan klik pada "Status Risiko" dan menjawab semula soalan. Setelah anda mengemaskini penilaian kesihatan anda, tarikh dan masa akan berubah mengikuti waktu semasa. Jika status anda PUS/ Kes Suspek, tarikh paparan pada status kesihatan di profil anda akan dikemaskini setiap kali anda menyelesaikan penilaian kesihatan
Sila berikan alasan mengapa anda perlu membuat semula Penilaian Kesihatan anda :
Harap maklum, sekiranya status anda adalah Low Risk (Risiko Rendah) tarikh paparan pada status kesihatan di profil anda akan mengikut tarikh dan masa terakhir anda menjawab soalan penilaian kesihatan anda. Anda boleh ke halaman utama dan klik pada "Status Risiko" dan menjawab semula soalan. Setelah anda mengemaskini penilaian kesihatan anda, tarikh dan masa akan berubah mengikuti waktu semasa. Jika status anda PUS/ Kes Suspek, tarikh paparan pada status kesihatan di profil anda akan dikemaskini setiap kali anda menyelesaikan penilaian kesihatan.
Sila beri alasan mengapa anda perlu membuat semula Penilaian lokasi anda?: