Success
Anda dikategorikan sebagai “risiko tinggi" sekiranya borang akuan kesihatan belum dihantar. Sila hantar borang tersebut dan periksa status anda sekali lagi.​​
Anda dikategorikan sebagai PUS / PUI berdasarkan penilaian kesihatan anda, pengguna dengan status berisiko tinggi akan diberi perisytiharan kesihatan selama 14 hari berterusan dan mereka perlu melengkapkannya sebelum statusnya dapat ditukar menjadi Gejala Tanpa Risiko Rendah (Rendah Risiko) berdasarkan penilaian kesihatan harian.
Setelah borang akuan kesihatan dihantar di dalam aplikasi terkini, kod QR akan dipaparkan di halaman profil anda.
Sekiranya anda "berisiko rendah" dan sudah mempunyai kod QR di profil anda, maka anda sudah melengkapkan borang pengisytiharan kesihatan anda
Sila berikan alasan mengapa anda perlu membuat semula Penilaian Kesihatan anda :
Sila sediakan butiran berikut :

Sebab untuk membuat semula penilaian kesihatan

Sila nyatakan sebab kenapa anda hendak membuat semula risiko penilaian lokasi :