Sila pastikan ID pengguna dan kata laluan yang dimasukkan adalah betul.

  • Jika anda mendaftar dengan menggunakan nombor telefon, sila masukkan nombor telefon anda sebagai ID Pengguna.
  • Jika anda mendaftar dengan menggunakan alamat e-mel, sila isikan alamat e-mel anda sebagai ID Pengguna.
  • Jika anda masih menghadapi masalah yang sama, sila klik "Lupa Kata Laluan" untuk menetap semula kata laluan dengan ID Pengguna yang telah berdaftar.
Sila nyahpasang dan pasang semula versi terkini aplikasi MySejahtera dan cuba sekali lagi.