Helpdesk
Sila kemas kini aplikasi anda ke versi terkini di App Store.
Anda boleh memilih Profil dan tekan menu (☰) pada sudut atas kanan, kemudian tekan "Butiran Peribadi Saya". Anda boleh mengemas kini pada ruang "Nama penuh seperti dalam IC / Pasport".​
Sekiranya ID Pengguna adalah alamat e-mel anda, kami tidak boleh mengubahnya kerana ID Pengguna adalah unik kepada akaun anda.
Sekiranya alamat e-mel dihubungkan kepada akaun nombor telefon, sila berikan maklumat berikut untuk dikemaskini:

Alamat e-mel baru yang hendak ditukar dan dapat dihubungi:

Jika ID pengguna anda ialah nombor telefon, kita tidak boleh menukarnya. ID pengguna adalah unik untuk sesebuah akaun.
Jika anda mendaftar menggunakan alamat e-mel, sila berikan butiran-butiran berikut untuk membuat perubahan :

Alamat e-mel anda untuk dihubungi:

Anda boleh tekan "Profil" dan pilih menu (☰) pada sudut atas kanan, pergi ke "Butiran Peribadi Saya" dan tukar gambar profil anda.
ID Pengguna adalah unik kepada akaun anda dan tidak boleh ditukar. Sekiranya anda ingin mengakses aplikasi Mysejahtera dengan menggunakan ID Pengguna yang lain, sila daftar akaun baharu.
Sila memuat turun versi terkini aplikasi kami di App Store.
Selepas itu anda boleh memilih Profil dan tekan menu (☰) pada sudut atas kanan, kemudian tekan "Butiran Peribadi Saya". Di situ anda boleh mengemaskini pada ruang "Nombor KP / Pasport".

Sila sertakan maklumat berikut supaya kami dapat mengemaskini alamat semasa anda :