Success
Saya telah "Muat semula" halaman profil tetapi tarikh dan masa tidak berubah
  • Pergi ke halaman MySejahtera
  • Klik pada ‘Status COVID - 19’
  • Jawab soalan penilaian
  • Kembali ke halaman 'Profil'
  • Klik pada ikon ‘Muat semula’

Tarikh dan masa semasa anda akan ditunjukkan.