Success
Nama dan Kad Pengenalan / Pasport yang betul

Pastikan nama dan nombor Kad Pengenalan / Pasport anda telah dimasukkan dengan betul dalam aplikasi MySejahtera dan kemudahan kesihatan. Dimaklumkan bahawa untuk pengguna berdaftar masuk / dalam talian, status akan dikemas kini setelah kami mendapat maklumat dari kemudahan kesihatan.

Nama dan Kad Penegenalan / Pasport salah

Sila baca langkah di bawah untuk mengemas kini nama, kad pengenalan / pasport anda. -Log masuk ke akaun MySejahtera anda

 • Klik pada ikon "MySejahtera"
 • Klik pada ikon "HELPDESK"
 • Klik pada "MULAI"
 • Klik pada pilihan C ' Saya ingin mengemas kini Nombor Nama, Kad Penegenalan / Pasport, ID Pengguna atau memadam akaun saya '
 • Klik pada pilihan A "Saya ingin mengemas kini nama saya & nombor Kad Penegenalan / Pasport"
 • Masukkan butiran ID PENGGUNA anda dan klik "BERIKUTNYA"
 • Masukkan ID PENGGUNA & EMAIL anda dan sahkan EMAIL dan klik "HANTAR"

Sekiranya anda tidak dapat masuk ke akaun MySejahtera anda, ikuti langkah-langkah di bawah.

 • Klik ikon "Need Help" di bahagian bawah halaman log masuk utama
 • Klik pada "MULAI"
 • Klik pada pilihan C ' Saya ingin mengemas kini Nama, Nombor Kad Penegenalan / Pasport, ID Pengguna atau memadam akaun saya '
 • Klik pada pilihan A "Saya ingin mengemas kini nama saya & nombor Kad Penegenalan / Pasport"
 • Klik pada pilihan A "Saya ingin mengemas kini nama saya & nombor Kad Penegenalan / Pasport"
 • Masukkan ID PENGGUNA & EMAIL anda dan sahkan EMAIL dan klik "HANTAR"
Maklumat salah dalam PPV atau tarikh vaksin di aplikasi MYSJ

Sila hubungi pusat kesihatan anda untuk sebarang pembetulan kepada maklumat PPV atau tarikh vaksin dalam aplikasi MySejahtera

Maklumat terperinci (nama & NOMBOR Kad Pengenalan / passport) dalam sijil digital

Sila hubungi pusat kesihatan anda bagi sebarang permohonan pembetulan kepada sijil vaksinasi digital.

Maklumat yang salah dalam nombor Batch dan tarikh luput kosong

Sila ambil maklum bahawa terdapat keadaan dimana maklumat nombor kumpulan dan tarikh luput dipaparkan satu hari selepas anda menerima vaksin. Sekiranya maklumat tersebut masih belum dipaparkan selepas 5 hari, sila hubungi pusat kesihatan anda bagi mendapatkan maklumat lanjut

Sila rujuk langkah di bawah untuk mengemas kini lokasi anda.
 • Klik pada ikon ‘COVID-19 Vaccination’ di laman utama
 • Pilih 'Vaksin untuk [nama anda]'
 • Dari sini, anda akan dapat melihat garis masa status vaksinasi anda.
 • Sekiranya anda ingin mengemas kini maklumat penilaian atau lokasi, sila klik pada pautan yang disediakan untuk menghantar semula penilaian anda.
 • Untuk pengguna MySejahtera, butiran janji temu seperti tarikh dan pusat vaksinasi akan dikongsi melalui aplikasi MySejahtera.
 • Pemberitahuan mengenai janji akan diberikan dalam masa 14 hari sebelum tarikh janji temu.
 • Pergi ke tetapan peranti anda dan cari aplikasi MySejahtera untuk mengaktifkan Push Notifikasi.
 • Harap maklum bahawa program Vaksinasi sedang dalam Tahap 2 yang difokuskan pada barisan depan yang masih ada, golongan tua dan golongan berisiko tinggi.
 • KKM menetapkan janji berdasarkan input pengguna semasa pendaftaran dan sejauh mana kemampuan mereka. Sekiranya anda adalah sebahagian daripada Fasa 2 atau telah menjawabnya dengan betul, harap bersabar dan tunggu giliran anda. Anda akan diberitahu segera setelah anda mendaftar untuk vaksinasi COVID-19.
 • Untuk pengguna MySejahtera, butiran janji temu seperti tarikh dan pusat vaksinasi akan dikongsi melalui aplikasi MySejahtera di bawah "" Vaksinasi COVID-19 "". Pemberitahuan mengenai janji akan diberikan dalam masa 14 hari sebelum tarikh janji temu.
 • Pergi ke tetapan peranti anda dan cari aplikasi MySejahtera untuk mengaktifkan Push Notifikasi.

Sila rujuk aplikasi MySejahtera anda bagi menyemak janji temu terkini. Anda juga boleh menghubungi PPV untuk mengesahkan maklumat janji temu.

Dimaklumkan bahawa anda mungkin mendapat tarikh temu janji yang sama dengan pasangan anda, dengan syarat anda berada dalam kategori "Fasa" yang sama menurut laman web JKJAV. Sekiranya ya, anda boleh menghubungi talian hotline JKJAV di 1800-888-828 untuk mengemukakan permintaan anda.

 • Anda boleh menunjukkan keinginan untuk mengubah tarikh dengan menghubungi Pusat Panggilan Vaksinasi COVID-19 Nasional di 1800-888-828.
 • Ejen yang bertindak balas akan membatalkan tarikh yang telah diberikan kepada anda dalam sistem.
 • Tarikh baru anda tidak akan diberikan oleh ejen yang menjawab telefon.
 • Tarikh baru anda akan diberikan melalui MySejahtera.
 • Kilk pada ‘VAKSINASI COVID 19’ di halaman utama applikasi anda
 • Klik pada 'Tambah Tanggungan Vaksinasi'

Sekiranya tanggungan anda telah mendaftar sebagai pengguna utama MySejahtera, anda tidak akan dapat menambahkannya sebagai tanggungan anda lagi.Setiap nombor kad pengenalan hanya boleh didaftar dengan satu ID.

Ya, pembantu rumah asing boleh diambil kira sebagai tanggungan sekiranya mereka tidak mempunyai Aplikasi MySejahtera.

Berdasarkan polisi yang ditentukan oleh COVID-19 Immunisation Action Body (CITF), penentuan tarikh vaksinasi bergantung pada fasa kelayakan. Sebarang perubahan dasar akan diberitahu kemudian.

Ya, mereka boleh didaftar, berdasarkan polisi yang ditentukan oleh Badan Tindakan COVID-19.

Umur minimum tanggungan adalah 18 tahun dan tidak ada had umur maksimum.

Tidak. Setiap pembantu rumah wajib mempunyai maklumat dokumen perjalanan yang sah KP, Pasport) untuk mendaftar di Mysejahtera.

Pemilik akaun boleh mendaftar tanggungan yang berbeza selagi tanggungan tersebut tidak pernah didaftar di aplikasi MySejahtera.

 • Harap maklum bahawa pengguna harus mengikuti fasa yang disampaikan oleh pihak kerajaan.
 • Sejauh ini polisi berdasarkan pada keputusan yang ditentukan oleh COVID-19 Immunisation Action Body (CITF), pencegahan tarikh vaksinasi bergantung pada tahap kelayakan. Sebarang perubahan dasar akan diberitahu kemudian.
 • Sekiranya tanggungan anda telah didaftarkan sebagai pengguna utama di MySejahtera, anda tidak akan dapat menambahkannya sebagai tanggungan di bawah akaun anda.
 • Lebih baik mendaftar menggunakan aplikasi di telefon tanggungan itu sendiri kerana sijil vaksinasi digital akan disalurkan ke nombor telefon yang didaftarkan.