Success
Klik pada ikon 'Vaksinasi COVID-19' di laman utama - Pilih 'Vaksin untuk [nama anda]' untuk melihat maklumat janji temu anda.
Setelah memeriksa langkah-langkah di atas jika anda masih belum dapat melihat janji temu di aplikasi MySejahtera, sila berikan maklumat di bawah kepada kami.
Klik pada ikon 'Vaksinasi COVID-19' di laman utama - Pilih 'Vaksin untuk ' untuk melihat maklumat janji temu anda.

Setelah memeriksa langkah-langkah di atas jika anda masih belum dapat melihat janji temu di aplikasi MySejahtera, sila berikan maklumat di bawah kepada kami.