Sila isi butiran di bawah dan muat naik surat daripada Universiti anda untuk menyokong permohonan bagi menyegerakan vaksinasi anda.

 1. Sila pastikan ID PENGGUNA MYSJ dan nombor Kad Pengenalan/ PASPORT anda sama dengan butiran halaman PROFIL anda. Sekiranya anda meminta bagi pihak tanggungan berdaftar dengan ID MYSJ anda, sila masukkan nombor Kad Pengenalan / Pasport dan ID MYSJ anda.
 2. Sila bawa dokumen yang anda muat naik di bawah untuk pengesahan di Pusat Pemberian Vaksin. Pegawai yang bertugas di Pusat Pemberian Vaksin boleh menolak vaksinasi anda sekiranya terdapat dokumentasi anda yang tidak dapat disahkan.

Sila berikan maklumat seperti di bawah:

Anda digalakkan untuk menghadiri janji temu yang telah diberikan kepada anda.

Walau bagaimanapun, jika anda:

 1. TIDAK DAPAT MENGHADIRI janji temu anda, sila jawab 'TIDAK' dalam pengesahan janji temu di MySejahtera anda.
 2. INGIN MEMBATALKAN janji temu yang telah anda sahkan sebelumnya, ikuti langkah-langkah di bawah.
 • Klik pada ikon 'Vaksinasi COVID-19' di laman utama
 • Pilih 'Vaksin untuk [nama anda]'
 • Halaman vaksin pada janji dos pertama anda, anda boleh mengklik pada pautan "klik di sini untuk membatalkan janji temu" untuk membatalkan janji temu anda.
 • Sila pilih alasan pembatalan janji temu dan isi penilaian kemudian klik hantar.
 • Halaman vaksin akan berubah menjadi "tidak dapat menghadiri janji temu" setelah anda menyelesaikan pembatalan janji temu

Catatan: Anda akan didaftarkan kembali ke program vaksinasi mengikut kelayakan anda secara fasa, dan janji temu baru akan diberikan kepada anda segera setelah kapasitas baru tersedia di lokasi yang diminta.

Sila isi butiran di bawah dan muat naik surat daripada doktor anda untuk pertimbangan Kementerian Kesihatan Malaysia dan CITF (Jawatankuasa Petugas Khas Imunisasi Covid-19) bagi program vaksinasi di rumah anda. Surat tersebut perlu mempunyai nombor telefon anda yang terkini, bagi Pejabat Kesihatan Daerah untuk menghubungi anda.

 1. Sila pastikan ID PENGGUNA MYSJ dan nombor Kad Pengenalan/ PASSPORT anda sama dengan butiran halaman PROFIL anda. Sekiranya anda meminta bagi pihak tanggungan berdaftar dengan ID MYSJ anda, sila masukkan nombor Kad Pengenalan / Pasport dan ID MYSJ anda.
 2. Setelah disahkan, Pejabat Kesihatan Daerah akan menghubungi anda selepas mempertimbangan permohonan vaksin di rumah anda

Sila berikan maklumat seperti di bawah:

Sila isi butiran di bawah dan muat naik surat daripada doktor bahawa anda adalah penjaga kepada Orang Kurang Upaya (OKU) atau warga emas. Surat tersebut perlu mempunyai nombor kad pengenalan OKU atau Warga emas yang anda jaga. Kementerian Kesihatan Malaysia dan CITF (Jawatankuasa Petugas Khas Imunisasi Covid-19) akan mengesahkan surat tersebut bagi mempercepatkan vaksinasi anda.

 1. Sila pastikan ID PENGGUNA MYSJ dan nombor Kad Pengenalan/ PASSPORT anda sama dengan butiran halaman PROFIL anda. Sekiranya anda meminta bagi pihak tanggungan berdaftar dengan ID MYSJ anda, sila masukkan nombor Kad Pengenalan / Pasport dan ID MYSJ anda.
 2. Sila bawa dokumen yang dimuatnaik untuk pengesahan di Pusat Pemberian Vaksin. Pegawai yang bertugas di Pusat Pemberian Vaksin boleh membatalkan vaksinasi anda sekiranya dokumen anda tidak dapat disahkan.

Sila berikan maklumat seperti di bawah:

Sila isi butiran di bawah dan muat naik surat daripada doktor anda untuk pertimbangan Kementerian Kesihatan Malaysia dan CITF (Jawatankuasa Petugas Khas Imunisasi Covid-19) bagi mempercepatkan vaksinasi anda

 1. Sila pastikan ID PENGGUNA MYSJ dan nombor Kad Pengenalan/ PASSPORT anda sama dengan butiran halaman PROFIL anda.
 2. Sila bawa dokumen yang dimuatnaik untuk pengesahan di Pusat Pemberian Vaksin. Pegawai yang bertugas di Pusat Pemberian Vaksin boleh membatalkan vaksinasi anda sekiranya dokumen anda tidak dapat disahkan.

Sila berikan maklumat seperti di bawah:

Sila isi butiran di bawah dan muat naik kelulusan Visa anda atau surat pekerjaan dari majikan anda untuk pertimbangan Kementerian Kesihatan Malaysia dan CITF (Jawatankuasa Petugas Khas Imunisasi Covid-19) bagi mempercepatkan vaksinasi anda

 1. Sila pastikan ID PENGGUNA MYSJ dan nombor Kad Pengenalan/ PASSPORT anda sama dengan butiran halaman PROFIL anda. Sekiranya anda meminta bagi pihak tanggungan berdaftar dengan ID MYSJ anda, sila masukkan nombor Kad Pengenalan / Pasport dan ID MYSJ anda.
 2. Sila bawa dokumen yang dimuatnaik untuk pengesahan di Pusat Pemberian Vaksin. Pegawai yang bertugas di Pusat Pemberian Vaksin boleh membatalkan vaksinasi anda sekiranya dokumen anda tidak dapat disahkan.

Sila berikan maklumat seperti di bawah:

Sila isi butiran di bawah dan muat naik segala dokumen yang diperlukan supaya pihak kami boleh mempercepatkan permohonan vaksinasi penggalak anda

 1. Sila pastikan ID PENGGUNA MYSJ dan nombor Kad Pengenalan/ PASSPORT anda sama dengan butiran halaman PROFIL anda. Sekiranya anda meminta bagi pihak tanggungan berdaftar dengan ID MYSJ anda, sila masukkan nombor Kad Pengenalan / Pasport dan ID MYSJ anda.
 2. Sila bawa dokumen yang dimuatnaik untuk pengesahan di Pusat Pemberian Vaksin. Pegawai yang bertugas di Pusat Pemberian Vaksin boleh membatalkan vaksinasi anda sekiranya dokumen anda tidak dapat disahkan.

Sila berikan maklumat seperti di bawah:

Sila isi maklumat di bawah dan muat naik kad vaksinasi anda untuk kami selidiki lebih lanjut.

 1. Sila pastikan ID PENGGUNA MYSJ dan nombor Kad Pengenalan/ PASSPORT anda sama dengan butiran halaman PROFIL anda. Sekiranya anda meminta bagi pihak tanggungan berdaftar dengan ID MYSJ anda, sila masukkan nombor Kad Pengenalan / Pasport dan ID MYSJ anda.

Sila berikan maklumat seperti di bawah: