MySejahtera

Aplikasi MySejahtera memberikan kemudahan untuk:

 • Membantu Kerajaan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan seterusnya menangani wabak COVID-19.
 • Membantu individu mengenal pasti tahap kesihatan mereka sepanjang penularan wabak COVID-19
 • Membantu individu mendapatkan bantuan kesihatan dan tindakan yang perlu diambil jika dijangkiti COVID-19
 • Membantu individu mengenal pasti hospital dan klinik terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan COVID-19

Aplikasi

MySejahtera Check-In

Apa itu MySejahtera Check-In

MySejahtera Check-In adalah satu fungsi tambahan dalam aplikasi MySejahtera di mana ia memberi kebenaran kepada semua jenis premis untuk mengikuti SOP Pembukaan Semula Ekonomi yang digariskan oleh Kerajaan Malaysia dalam keadaan wabak COVID-19 di Malaysia.

Pengimbas Kod QR MySejahtera

MySejahtera "Check-in" menggunakan maklumat dari aplikasi mudah alih MySejahtera di mana pengguna diklasifikasi berdasarkan status risiko terhadap COVID-19, lokasi dan tanggungan yang berisiko di rumah. Ini dapat membantu majikan membuat pelan perancangan bagi kakitangan yang perlu bekerja dari rumah.

  Imbas Kod QR menggunakan Pengimbas Kod QR Aplikasi MySejahtera. Pengesahan dibenarkan masuk ke premis.

  Media

  Galeri Video

  Muat Turun

  Muat turun sekarang

  GooglePlay

  Appstore

  Apps Gallery

  GAMMA

  Kerjasama Strategik