Dasar Privasi MySejahtera

MySejahtera adalah aplikasi yang dibangunkan untuk membantu Kerajaan mengawal penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Aplikasi ini membolehkan pengguna melakukan penilaian kesihatan kendiri, memantau status kesihatan mereka dan membantu Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengambil tindakan segera dalam menyediakan rawatan jika diperlukan.

Maklumat Peribadi

MySejahtera hanya mengumpulkan dan menyimpan maklumat peribadi, yang diberikan secara sukarela semasa pendaftaran dan sepanjang penggunaan aplikasi ini.

  Bagaimana MySejahtera mengumpulkan data

 • MySejahtera mengumpulkan data apabila anda memberikan data tersebut secara sukarela - misalnya, semasa pendaftaran, menambah maklumat tanggungan, menjawab penilaian kesihatan, mendaftar masuk di lokasi tertentu dan menghubungi kami melalui e-mel atau borang sokongan teknikal.
 • Data yang dikumpulkan secara automatik - misalnya, bergantung kepada status penilaian kesihatan anda, anda akan diberikan kategori tertentu secara automatik. Setiap kategori mempunyai rangkaian tindakan berbeza yang perlu anda laksanakan berdasarkan tahap risiko setiap kategori.

  Bagaimana MySejahtera menggunakan maklumat peribadi anda

 • MySejahtera dimiliki dan dikendalikan oleh Kerajaan Malaysia. Ia ditadbir oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan dibantu oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Kerajaan memastikan bahawa maklumat peribadi anda hanya akan digunakan untuk tujuan mengurus penularan wabak COVID-19 di Malaysia.
 • Menilai risiko anda dijangkiti COVID-19:
  • MySejahtera akan dapat menentukan risiko anda dijangkiti COVID-19 berdasarkan maklumat yang anda berikan mengenai keadaan kesihatan anda dan sejarah perjalanan, penyertaan perhimpunan besar atau hubungan rapat dengan kes positif COVID-19.
  • MySejahtera akan mengesyorkan anda melaksanakan tindakan tertentu bergantung kepada kategori risiko anda
 • Untuk berkomunikasi dengan anda sekiranya keadaan anda memerlukan perhatian lanjut daripada pegawai kesihatan.
 • Untuk memberi maklum balas kepada anda mengenai sebarang komen atau pertanyaan.

  Bagaimana MySejahtera menggunakan data lokasi anda

 • Untuk mencadangkan kemudahan perubatan terdekat dengan lokasi anda.
 • Untuk membantu anda mengenal pasti sama ada lokasi anda sekarang adalah kawasan hotspot (kawasan dengan kes positif COVID-19 yang dilaporkan).

Keselamatan Data

MySejahtera menerapkan ciri keselamatan yang mematuhi piawaian global untuk melindungi kerahsiaan dan keselamatan maklumat anda. "Data in transit" disulitkan dan "data at rest" disimpan dalam pelayan dengan ciri keselamatan yang tinggi.

Data Tanpa Nama

MySejahtera mengumpulkan data tanpa nama mengenai peranti dan OS anda (cth.: Model peranti, versi OS) bagi membantu kami menambahbaik aplikasi untuk kegunaan anda.

Perubahan Kepada Dasar Privasi

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, ia akan dikemaskini di halaman ini.

Untuk pertanyaan lain, sila e-mel kepada 80008000@mygcc.gov.my.